Kontakt
Profil firmy
Odstředivé lití
Technologické možnosti
Odlitky
copyright©MPJ DesignStudio 2000
odkazy pro Vás
zpřízněná WWW
TEKCAST Inc.
Odstředivé lití technologií TEKCAST Inc.,USA
výkres modelu odlitku s přídavky na smrštění, s úkosy a lůžky jader. Model je vyroben obráběním z kovu – obvykle z duralu. Současně jsou zhotovena z teflonu jádra pro dutiny odlitku.
Modely jsou ručně zaformovány do měkké nezvulkanizované
formovací hmoty TEKSIL. Lze vytvořit libovolně členitou dělící rovinu. Forma s modely a separací určenou dělící rovinou, je uzavřena do vulkanizačního rámu a vložena do vulkanizačního lisu. V lisu, za teploty 180°C a za vysokého tlaku, proběhne vulkanizace formovací hmoty do pevného stavu s dutinou věrně kopírující povrch a tvar modelu.
Do dutiny je ručně nařezán vtokový a odvzdušňovací systém. Forma je připravena k odlévání. Je nutné zdůraznit, že formování modelu, vulkanizace a příprava formy k odlévání je vždy otázka několika hodin, u složitých odlitků nejvýše jednoho dne. Proto je odstředivé lití vynikající technologií na výrobu odlitků prototypových sérií ve všech odvětvích průmyslu. V několika dnech, při velmi nízkých nákladech, lze získat stovky odlitků pro ověření marketingového záměru, funkce, pevnosti a vzhledu. Je snadná průběžná realizace požadovaných změn bez nákladných úprav nástrojů velkosériové výroby – forem pro tlakové lití kovů nebo plastů.
STRANA 2 -->
Po technickém projednání sou-části je vytvořen výkres odlitku a
Po vulkanizaci jsou z formy vyjmuty modely.