Kontakt
Profil firmy
Odstředivé lití
Technologické možnosti
Odlitky
copyright©MPJ DesignStudio 2000
odkazy pro Vás
zpřízněná WWW
TEKCAST Inc.
Technologické možnosti slévárny
Srovnání vlastností lité zinkové slitiny s dalšími kovy ...
Základní vlastnosti zinkové slitiny Z 430
Zinková slitina Z 430 je běžně komerčně užíva-ná, chemické složení je dáno normou, výrobce je garantuje certifikátem.
Specifikace – těžký neželezný kov, korozivzdorný v prostředí slabě kyselém i zá-saditém , snadno obrobitelný , leštitelný, charakterem podobný šedé litině .
Typické chemické složení : 4% Al , 2,8% Cu, 0,04%Mg, 0,07% Fe, 0,004% Pb+Sn+Cd, zbytek Zn
Měrná váha - cca 7 g/cm3    Bod tání - cca 380°C    Pevnost v tahu - cca 350 MPa
Tažnost - cca 3 %    Tvrdost - cca 100 HB